دسته‌بندی نشده

نظر دادستان کل کشور درمورد توقیف کالاهای ترانزیت خارجی

توقیف کالاهای ترانزیت خارجی

نظر دادستان کل کشور درمورد توقیف کالاهای ترانزیت خارجی و دستور مراجع قضایی در خصوص ترخیص آن:

در طرح دعاوی مختلف احتمالا صوری و غیر واقعی جهت کالاهای ترانزیت خارجی و معرفی این کالاها به‌عنوان مال خوانده یا متهم با هدف عدم رعایت تشریفات گمرکی و قانونی و درخواست توقیف و ترخیص از مراجع قضایی توسط برخی افراد، لازم است در صدور دستور توقیف این اموال علاوه بر رعایت قانون اجرای احکام مدنی وی ‌آیین دادرسی کیفری، مقررات مربوط به ورود کالا و رویه های حاکم بر امور گمرکی نیز مد نظر قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.