اخبار

وظایف گمرکات اجرایی در بازبینی اظهارنامه‌ها

بازبینی اظهارنامه‌ها بصورت مجازی

پیرو بخشنامه شماره ۱۵۹۳۸۹۳/۹۸ در خصوص رصد فعالیت‌های مرتبط با بازبینی و حسابرسی به منظور انجام بهینه تکالیف و جلوگیری از تاخیر در انجام وظایف محموله، ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه فوق در راستای انجام وظایف قانونی ناشی از بخش یازدهم قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن موارد زیر مجددا تاکید می‌گردد؛

– نظارت بر عملکرد کمی کارشناسان بازبینی از نظر تعداد اظهارنامه‌های بازبینی شده.

– نظارت بر عملکرد مامورین ابلاغ از نظر ابلاغ بموقع ابلاغیه‌ها.

– نظارت بر عملکرد کیفی کارشناسان بازبینی از طریق کنترل کارتابل آنها.

– نظارت بر عملکرد مرخصی کارشناسان بازبینی و مامورین ابلاغ.

– نظارت بازبینی اظهار نامه‌های ابطالی.

– جلوگیری از رسوب اظهارنامه در کارتابل کارشناسان.

– نظارت بر پیگیری پرونده‌های متشکله تا حصول نتیجه.

– بررسی مداوم کارتابل مسئولین بازبینی و مدیران مربوطه و انجام اقدامات تکمیلی اظهارنامه‌های اختلافی.

– پیگیری مداوم بازبینی اسناد صادره آن گمرک که در سایر گمرکات بازبینی شده و یا مراحل اجرایی بازبینی در حال انجام است.

– پرونده‌های موضوع ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی وفق بخشنامه‌های صادره (شماره ۱۶۱۶۸۱۸ مورخ ۲۵/۱۲/۹۷ و شماره ۵۰۰۰۸۰ مورخ ۵/۵/۹۹) و بر اساس شیوه رسیدگی اعلامی بررسی و گزارش‌های اولیه و تکمیلی برای طی مراحل قانونی به این دفتر ارسال گردد تا با همکاری گروه حسابرسی و بررسی‌ها و اقدامات قانونی تکمیل گردد.

ضمنا علاوه بر موارد پیشگفت لازمست اقدامات نظارتی و کنترلی در خصوص سامانه بازبینی را نیز به شرح زیر انجام دهند:

– مدیران و مسئولین بازبینی ضمن نظارت بر کاتابل کارشناسان بازبینی از لحاظ تعداد اظهارنامه‌ها، کیفیت رسیدگی، رعایت موارد قانونی، جلوگیری از انباشت اظهارنامه‌ها و پیگیری پرونده‌های متشکله اقدام و نسبت به انجام تشریفات بازبینی به نحو مطلوب دقت لازم را مبذول دارند. این موضوع شامل اظهارنامه‌های سایر گمرکات که توسط کارشناسان آن گمرک بازبینی می‌گردد و همچنین اظهارنامه گمرک متبوع که به سایر کارشناسان بازبینی کشور ارجاع شده است نیز می‌باشد.

– با توجه به کمبود شدید نیرو در دوایر بازبینی در سطح کشور و بالا بودن حجم اظهارنامه‌ها لازمست اولا هر یک از گمرکات معادل پست‌های کارشناسی بازبینی بر اساس چارت سازمانی، نسبت به معرفی کارشناس مجازی اقدام نموده و ثانیا بدون هماهنگی با این دفتر از تغییر وضعیت کاربران از مشغول بکار به مرخصی و همچنین تغییر در دسترسی‌های تعریف شده برای کاربران جدا خودداری گردد.

– همچنین لازمست کارشناسانی که در سامانه بازبینی در حالت مرخصی قرار دارند ظرف ۴۸ ساعت تعیین تکلیف و از نتیجه این دفتر مطلع نمایید، در غیر اینصورت این دفتر راساً نسبت به تغییر وضعیت آنها از حالت مرخصی به مشغول به کار اقدام خواهد نمود.

ضمنا فایل آموزشی ارسالی در مورد نحوه اقدام کاربران و چگونگی گزارش گیری از کارتابل کاربران در سامانه بازبینی پس از بازنگری و اعمال آخرین تغییرات به پیوست ارسال می‌گردد.

نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بعهده بالاترین مقام آن گمرک خواهد بود.

علیرضا صدری خواه

مدیر کل دفتر بازبینی و حسابرسی

در فایل PDF زیر می‌توانید راهنمای سامانه جامع امور گمرکی – بازبینی را مشاهده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.