اخبار

قوانین صادرات و واردات برنج نیمه سفید

صادرات برنج

کلیه گمرکات اجرایی

به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۸۲۶۳۳ مورخ ۹۹/۰۴/۰۳ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به تصویب نامه شماره ۲۰۳۳۴/ت۵۷۷۲۳ه مورخ ۹۹/۰۳/۲۶ هیات محترم وزیران، متضمن تفکیک ردیف تعرفه و تعیین حقوق ورودی برنج نیمه سفید شده به میزان چهار درصد و اصلاح برخی از ردیف تعرفه‌های برنج بشرح جدول ذیل مصوبه مذکور جهت آگاهی و اقدام لازم با رعایت کامل مقررات ارسال می‌گردد.

علی وکیلی
مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

بخشنامه‌های منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، مربوط به حقوق ورودی برنج نیمه سفید شده را از فایل زیر را دانلود و مطالعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.