بخشنامه‌ها

تصویبنامه اصلاح تعرفه ۱۴۰ ردیف

تصویبنامه اصلاح تعرفه ۱۴۰ ردیف

به پیوست تصویر تصویب نامه مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاحات تعرفه‌ای ۱۴۰ ردیف تعرفه شامل کاهش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹ جهت صدور دستور اعمال مفاد تصویب نامه مزبور به واحدهای تحت نظر آن نهاد ارسال می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.