اخبار

تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک

تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک

اصلاح تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی)

هیئت وزیران در جلسه 99/11/8 به پیشنهاد شماره 100/788 مورخ 99/4/30 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

در تبصره (3) الحاقی به جزء (1) تصویب نامه شماره 169368/ت 55789 ه مورخ 97/12/15 و اصلاحات بعدی آن، متن زیر قبل از عبارت «تامین ارز ماشین آلات و تجهیزات» اضافه می‌شود:

تامین ارز به نرخ رسمی بابت اعتبارات اسنادی باز تامین (ریفاینانس) با سر رسید پرداخت 97/1/22 به بعد در صورت ارایه تاییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه کالای مربوطه بر مبنای نرخ ارز رسمی قیمت گذاری و در سال‌های 1396 و 1397 توزیع شده‌اند، فارغ از نوع و محل تامین ارز آنها مندرج در ثبت سفارش اولیه (در هنگام گشایش) بدون دریافت مبلغ اضافی از متقاضیان بابت مابه‌التفاوت ارز مربوط، از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.