اخبار

کاهش رسوب کالا در گمرکات

کاهش رسوب کالا در گمرکات

ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرائی

با سلام
وفق مفاد مواد ۳۸ و ۳۹ قانون امور گمرکی، خروج کالا از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی به استثنا موارد مندرج در قانون مذکور، منوط به اظهار کالا یا تسلیم اظهارنامه توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می‌شود.

پیرو تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که مراتب طی بخشنامه شماره ۹۹/۹۷۸۵۵۴ مورخ ۹۹/۸/۱۸ به کلیه حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردیده است، بدینوسیله ضمن تاکید بر اجرای دقیق مصوبات ابلاغی و در راستای کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور، اعم از مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری (که به جهت واردات قطعی در این مناطق دپو شده‌اند) اقدامات ذیل در سه محور با رعایت مقررات مربوطه مورد تاکید است.

۱) کالاهایی که هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند.

۲) کالاهایی که به گمرک اظهار و در حین انجام تشریفات گمرکی می‌باشند.

۳) کالاهایی که به گمرک اظهار و پس از انجام تشریفات گمرکی، برای آنها پروانه الکترونیکی و مجوز بارگیری صادر شده است.

برای مشاهده جزئیات مربوط به این سه محور می‌توانید فایل PDF زیر دریافت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.