اخبار

کالاهای دپو شده در گمرک

کالاهای دپو شده در گمرک

امروز ۵ مهرماه ۹۹ درمعیت معاون اول محترم رئیس جمهور‌٬ جمعی از وزرای محترم و روسای سازمان‌های گمرک و بنادر از گمرک بندر شهید رجایی در بندرعباس بازدید و موضوع کالاهای دپو شده در گمرک این بندر و نیز سایر بنادر را بررسی کردیم. بانک مرکزی در راستای کاهش زمان ماندگاری کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید در قالب تصمیمات ذیل٬ همراهی کامل خود را با واردکنندگان کالاهای اساسی و تولیدکنندگان محترم ابراز داشت.

جزئیات جلسه مربوط به کالاهای دپو شده در گمرک

واردات کلیه کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیهی که در گمرکات کشور دپو شده‌اند٬ امکان بهره‌گیری از خرید اعتباری 3 ماه و تضمین نرخ ارز توسط بانک مرکزی را با تایید وزارت مربوطه و ترخیص و خروج کالاها ظرف 45 روز خواهند داشت.

کلیه مواد اولیه٬ تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید که کالاهای آنها به گمرک اظهار و منتظر تخصیص ارز و صدور اعلامیه تامین ارز جهت خروج کالاهستند٬ با اعلام وزارت صنعت به بانک مرکزی ظرف 24 ساعت تخصیص ارز توسط این بانک صورت گرفته و امکان دریافت اعلامیه تامین ارز٬ خروج کالا از گمرک و سپس اقدام برای تامین ارز از بازار ثانویه (نیما) خواهند داشت.

کالاهای اساسی که در گذشته به صورت درصدی ازگمرک خارج و از شمول ارز با نرخ ترجیهی خارج شده‌اند٬ با پیشنهاد وزارت صنعت و تایید معاون اول محترم در سقف ارزی واردات با نرخ ارز ترجیهی٬ می‌توانند اقدام به تامین ارز با آن نرخ و خروج باقیمانده کالا از گمرکات نمایند.

اتصال کلیه سامانه‌های مرتبط به تجارت خارجی به سامانه جامع تجارت و اتصال بارنامه و قبوض انبار به ثبت سفارش توسط سامانه مذکور با قید فوریت صورت گیرد و این دست از ثبت سفارش‌ها توسط بانک مرکزی در اولویت تخصیص و تامین ارز قرار گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.