اخبار, بخشنامه‌ها

چگونگی وصول ماليات و عوارض

مشاوره رایگان درباره ثبت سفارس و مجوزها

چگونگی نحوه و زمان وصول ماليات و عوارض طبق قانون دائمی ماليات بر ارزش افزوده

كالاهايی كه قبل از تاريخ ١٤٠٠/١٠/١٣ به گمرک اظهار شده و تشريفات گمركی آن به پايان رسيده ليكن خروج آن به بعد از ١٤٠٠/١٠/١٣ موكول شده است مشمول ماليات می‌باشند همچنين كالاهای اظهار شده قبلی با پرداخت ماليات بر ارزش افزوده و عوارض مشمول جريمه نمی‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.