اخبار

پاویون ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی

پاویون ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی

اکسپو ۲۰۲۰ در دبی در جریان است و ایران نیز یکی از کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه جهانی ۲۰۲۰ در دبی است.

حضور ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی به صورت پاویون مستقل و ساخت سالن (Self Built Pavilion) است. این در حالی است که در طول دوره‌های مشارکت ایران در اکسپوها، این برای دومین بار است که ایران به صورت مستقل و به شکل پاویون در نمایشگاه جهانی شرکت می‌کند.

در دوره‌های گذشته و تا سال ۲۰۰۰ ایران در پاویون‌های مشترک حضور می‌یافت. در اکسپوهای سال ۲۰۰۵ و ۲۰۱۰ ایران از سالن‌های ساخته شده توسط برگزارکننده استفاده کرده بود و از سال ۲۰۱۵ با دریافت زمین، نسبت به ساخت پاویون با تم ویژه مرتبط با موضوع اکسپو اقدام نمود.

طراحی پاویون ایران در اکسپو 2020

طراح پاویون ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی

از سوی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، طرح ارائه شده از سوی شرکت «مهندسین مشاور تغییر روند طرح» به عنوان طرح انتخابی برای پاویون ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی در نظر گرفته شد.

پاویون ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی [فرمت PDF]

در فایل PDF زیر تصاویر بیشتر و با کیفیت‌تر از پاویون ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی وجود دارد. می‌توانید این فایل PDF را برای خود دانلود کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.