اخبار

واردات گلیسرین نیاز به مجوز غذا و دارو ندارد

واردات گلیسرین نیاز به مجوز غذا و دارو ندارند

ضمن ارسال نامه شماره 60/210909 مورخ 99/9/2 دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به نامه شماره 665/94483 مورخ 98/10/18 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌دارد واردات گلیسیرین به ردیف تعرفه 29054500 جهت مصرف در تولید دخانیات نیاز به اخذ مجوز سازمان غذا و دارو ندارد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید صرفا در صورت ارائه تایید مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات مبنی بر مصرف کالای مذکور در صنایع دخانی نسبت به مورد با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.

علی وکیلی
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.