بخشنامه‌ها

نحوه رسیدگی به ارزش بلبرینگ‌های وارداتی

نحوه رسیدگی به ارزش بلبرینگ‌های وارداتی

درخصوص نحوه رسیدگی به ارزش بلبرینگ‌های وارداتی و به منظور رفع ابهامات، جلوگیری از ایستایی در فرآیند ترخیص کالا و اجرای صحیح بخشنامه مذکور، رعایت ۶ بند تکمیلی مندرج در بخشنامه زیر و رعایت سایر مقررات الزامی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.