اخبار, بخشنامه‌ها

مابه‌تفاوت حقوق ورودی کالا در سال 1400

تغییرات جدید در وصول حقوق ورودی

بخشنامه زیر مربوط به مابه‌تفاوت حقوق ورودی کالا در سال 1400 است.

با توجه به مفاد 45 قانون امور گمرکی: « در مواردی که بین گمرک و اظهار کننده جز در موارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا بر اساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنجه اظهار شده است گردد، اظهار کننده می‌تواند حقوق ورودی را بر اساس اظهار خود نقدی و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به صورت سپرده نقدی با ضمانت نامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند.»

در راستای اجرای صحیح قانون فوق و در صورت وجود اختلاف مابین اظهار کننده و گمرک در پرداخت مابه‌تفاوت حقوق ورودی کالا در اظهارنامه‌های واردات قطعی می‌توانند مبلغ مابه‌تفاوت حقوق ورودی کالا را بصورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص نماید.

مشاهده می‌شود این روند در بعضی از گمرکات اجرایی کشور صرفا با صدور و اخذ شناسه پرداخت بصورت قطعی و الزام به اصلاح اظهارنامه در سرویس تجاری صورت پذیرفته که با قانون فوق‌الذکر مغایر می‌باشد. با عنایت به متن قانون راهکارهای اجرایی این موضوع به گمرکات اجرایی طبق موارد موجود در فایل زیر ابلاغ شده است.

فایل را دانلود کرده و این موارد را مطالعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.