اخبار, بخشنامه‌ها

لزوم اخذ عوارض نوشابه‌های گازدار

لزوم اخذ عوارض نوشابه‌های گازدار

لزوم اخذ عوارض نوشابه های گازدار با توجه به نظریه مجلس شورای اسلامی

ضمن ارسال نامه شماره ٧٠٤٢٦٤/١٤٠٠ مورخ ٣/٦/١٤٠٠ معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع موضوع ابهام در اخذ عوارض نوشابه‌های گازدار به ردیف درآمدی ١٦٠١٠٩ ،خواهشمند است دستور فرمایید با استناد به رای شماره ٣٩٨٧٢/ه ب مصوب ١٢/٥/١٤٠٠ مجلس محترم شورای اسلامی(تصویر پیوست) کماکان نسبت به اخذ عوارض مذکور اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.