اخبار

صادرات چای، برنج، کینوا، گوجه فرنگی

صادرات چای برنج کینوا گوجه فرنگی

کلیه گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه‌های شماره ۱۹۰/۹۷/۶۷۹۱۸۴ مورخ ۹۷/۶/۱۰ موضوع عدم شمول ممنوعیت صادرات بر محموله‌های چای داخلی، ۳۰۹/۹۷/۱۲۰۸۵۶۶ مورخ ۹۷/۱۰/۳ موضوع دستورالعمل تشخیص داخلی یا خارجی بودن برنج صادراتی، ۴۰۱/۹۷/۱۶۴۱۹۸۷ مورخ ۹۷/۱۲/۲۸ موضوع ضوابط صادرات کینوا داخلی، ۱۶۵/۹۸/۹۰۴۲۵۶ مورخ ۹۸/۷/۱۵ موضوع شرایط صادرات گوجه فرنگی،۱۴۴/۹۹/۹۳۴۵۲۰ مورخ ۹۹/۸/۷ موضوع معرفی نماینده جهت تایید سیستمی صادرات انواع کود و بستر قارچ خوراکی و ۱۴۸/۹۹/۹۵۶۳۶۲ مورخ ۹۹/۸/۱۲ موضوع ساماندهی صادرات تخم مرغ به پیوست نامه‌های شماره ۹۹/۵۰۴/۴۶۴۱ مورخ ۹۹/۸/۳ و ۹۹/۵۰۴/۴۸۴۸ مورخ ۹۹/۸/۱۲ دفتر توسعه صادرات و زیر ساخت‌های صنایع و بازار وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر معرفی آقای زورار پرمه جهت صدور تاییدیه‌های سیستمی صادرات گوجه فرنگی گلخانه‌ایی، بستر کشت قارچ آماده، انواع کود، برنج داخلی، چای داخلی، کینوا و تخم مرغ خوراکی جهت اقدام وفق مفاد نامه‌های مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می‌گردد.

علی اکبر شادمانی
مدیر کل دفتر صادرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.