اخبار, بخشنامه‌ها

دستورالعمل دادرسی مالیاتی

دستورالعمل دادرسی مالیاتی

زمان ۶۰ روز، نسبت به احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی جهت صدور رای اقدام نمایید.

بند ۲۵- تسلیم رونوشت گزارش رسیدگی و اجرای قراربه موذی

در صورت در خواست کتبی مودی، یا وکیل یا نماینده قانونی وی، اداره امور مالیاتی یا هیات حل اختلاف مالیاتی موظف است حسب مورد رونوشت جزئیات گزارش را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است و همچنین گزارش اجرای قرار را به وی اعلام نموده و هر گونه توضیحی را که در این خصوص بخواهد به او بدهد.

شرایط صدور قرار تامین مالیاتی قبل از قطعیت

بند ۲۶- شرایط صدور قرار تامین مالیاتی قبل از قطعیت

در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مالا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود، اداره مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیات صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد.

مسئولیت متقاضی قرار تامین مالیات

در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و مودی به موجب رای قطعی هیات یا سایر مراجع ذیصلاح مستحق پرداخت مالیات نباشد و برابر قرار تامین صادره متحمل خسارتی گردد، اداره امور مالیاتی متقاضی قرار تامین، برابر قوانین و مقررات مربوط، مسئول و پاسخگو خواهد بود و متخلف مورد تعقیب انتظامی مالیاتی قرار خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.