اخبار

درخواست آمار کالاهای اساسی و ضروری

کالاهای اساسی و ضروری

بخشنامه‌های گمرکات اجرایی

پیرو بند 7 بخشنامه شماره 99/978554 مورخ 99/08/18 معاونت محترم امور گمرکی موضوع ترخیص کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر و گمرکات کشور، با عنایت به نامه محرمانه شماره 99/276011 م مورخ 99/08/29 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارسال آمار عملکرد گمرک، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ارسال آمار کالاهای ترخیص شده بصورت روزانه طبق جدول اکسل پیوست (صرفا در جدول اکسل ارسال گردد) به این دفتر اقدام نمایند.
مسئولین حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران محترم گمرکات اجراییی و ناظرین محترم گمرکات استانها می‌باشد.

علی وکیلی
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.