اخبار, بخشنامه‌ها

جلوگیری از انباشت کالا و تسهیل در ترخیص کالا

کالاهای صادراتی مشمول ضوابط متروکه

در حال حاضر عوامل مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالا به گمرک، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهار کالا به گمرک و ترخیص آن، فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا، سیستم حمل و نقل کشور و… در میزان ماندگاری کالاهای در بنادر، گمرکات، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری، تاثیرگذار می‌باشند. در راستای بررسی دلایل رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور، تاکنون جلسات متعددی از سوی سازمان‌های ذیمدخل در امر تجارت خارجی برگزار و در این جلسات بر لزوم تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای انباشته شده در بنادر و گمرکات تاکید شده و با اشاره به اهمیت جلوگیری از رسوب و انباشت کالا در بنادر و گمرکات کشور بر سازماندهی لازم به منظور تسهیل در روند ترخیص کالا و تامین نیازهای اساسی و ضروری کشور در مقطع حساس کنونی تاکید لازم به عمل آمده است. متعاقب این امر، دولت نیز در این خصوص، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و تصمیمات مناسبی نیز اتخاذ نموده تا جریان واردات کالا تسهیل شود و کالاهای اساسی و ضروری در اختیار مردم کشور قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.