اخبار

تمدید مهلت اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده

وزارت امور اقتصاد و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یکهزار وسیصد و نود و در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹۹/۹/۵ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۱۸/۶۷۸۳۶ مورخ ۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی
رئیس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.