اخبار

تمدید سیستمی کارت‌های کارگزاری گمرک

تمدید کارت‌ کارگزاری گمرک

ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه شماره 311/1646008 مورخ 98/12/21 این دفتر و با توجه به شرایط موجود و تاکید بر هماهنگی و همکاری کلیه دستگاه‌ها و ارگان‌ها در پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا و لزوم اتخاذ تدابیر و تمهیدات در خصوص جلوگیری هر چه بیشتر از تردد و مراجعات حضوری، خواهشمند است دستور فرمایید بشرح ذیل اقدام و به نحو مقتضی مراتب به ذینفعان اطلاع رسانی گردد:

آن دسته از کارت‌های کارگزاری که پرونده‌های مربوطه آنها توسط این دفتر به گمرکات اجرایی ارسال شده است در صورت انقضا تا پایان دی ماه سال 1399 بصورت سیستمی (بدون نیاز به مراجعه ذینفع) تمدید گردد.

علی وکیلی
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.