اخبار, بخشنامه‌ها

تسهیل صادرات مواد معدنی

معرفی نماینده وزارت جهاد کشاورزی

ابلاغ فهرست مواد معدنی و ردیف تعرفه های مربوطه دارای ارزش اقتصادی با هدف تسهیل صادرات مواد معدنی

لزوم آزمایشات لازم توسط آزمایشگاه سازمان ملی استاندارد یا آزمایشگاه خاک ، آب و.. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جهت تطبیق ماده معدنی با ردیف تعرفه اظهار شده

در صورتیکه خاک کشاورزی تشخیص داده شد مجوز صادرات توسط جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.