اخبار, بخشنامه‌ها

تحویل اصل آنالیز واقعی مواد اولیه

ارسال نتایج استاندارد محصولات تولیدی

لزوم تحویل اصل آنالیز واقعی مواد اولیه به ادارات کل استاندارد استان جهت تایید و ارسال به کارگروه تعیین ماهیت جهت اظهارنامه های فرآورده های نفتی اظهار شده تحت رویه خود اظهاری بلاتکلیف تا پایان خرداد ماه سال جاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.