اخبار

تامین ارز برای واردات دارو و کالاهای اساسی

معرفی نماینده سازمان غذا و دارو

تامین ۹.۵ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و کالاهای اساسی

راوشی، مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی فرمود:

طی امسال ۸ میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این میزان به طور کامل در ۶ ماهه اول تامین ارز شده است.

همچنین ۱.۵ میلیارد دلار هم برای واکسن کرونا تامین ارز شده است.

۹.۵ میلیارد دلاری که تامین ارز شده برابر کل ارز تامین شده در سال قبل است که در این بخش پیشرو بوده ایم.

در مورد سایر اقلام و کالا‌های واسطه‌ای هم ۱۸ میلیارد دلار تامین ارز تا امروز صورت گرفته است. نیاز‌های وارداتی کشور به طور واقعی تامین شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.