اخبار, بخشنامه‌ها

اعتباربخشی به نمونه‌برداری‌ها برای واحدهای تولیدی

اعتباربخشی به نمونه‌برداری‌ها برای واحدهای تولیدی

در اجرای مصوبات چهل و هشتمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع نامه شماره 80/30622 هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور بهبود فضای کسب و کار و در راستای تسهیل تجارت خارجی نظر به اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف گردیده است با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به اعتبار بخشی به نمونه برداری‌ها برای تعیین ماهیت کالا تا شش ماه برای واحدهای تولیدی در مورد کالاهایی که نیاز به استاندارد اجباری ندارند، اقدام نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.