اخبار

استرداد حقوق ورودی

استرداد حقوق ورودی

موضوع تفویض اختیار بررسی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی و صدور احکام استرداد مربوطه به گمرکات مراکز استانها و گمرک غرب تهران (در استان تهران) ضمن تاکید بر اجرای کامل دستورالعمل موصوف موارد ذیل جهت اجرا با رعایت کامل مقررات و ضوابط مجددا تاکید می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.