با ما در تماس باشید

076-32230592
021-88552007
021-88552008
021-88552009

پست الکترونیکی

info@BazarganiNavid.com

کتاب آموزشی

 

 

جداول تعرفه کتاب مقررات صادرات و واردات سال 96

 

دانلود فایل به صورت اکسل

 

 

 

 بایگانی 1395

1_301_56_95_16232_5839235779552870432

کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1395

مقررات صادرات و واردات

قسمت اول                           حیوانات زنده، محصولات حیوانی
قسمت دوم                          محصولات نباتی
قسمت سوم                        چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی، فرآورده های ...
قسمت چهارم                      محصولات صنایع غذایی، نوشابه ها، آبگون های الکلی و ...
قسمت پنجم                        محصولات معدنی
قسمت ششم                     محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن
قسمت هفتم                       مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد، کائوچو و اشیاء ...
قسمت هشتم                     پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد، اشیاء
قسمت نهم                         چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب، چوب پنبه و اشیاء چوب پنبه ای، ...
قسمت دهم                       خمیرچوب یا سایر مواد الیافی سلولزی، کاغذ یا مقوا برای بازیافت
قسمت یازدهم                     مواد نسجی و مصنوعات از این مواد
قسمت دوازدهم                  کفش، کلاه، چترآفتابی، عصا، عصای صندلی شو، شلاق و تازیانه، ...
قسمت سیزدهم                 مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز (Asbestos)، میکا ,...
قسمت چهاردهم                 مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ های گرانبها یا نیمه گرانبها، فلزات ...
قسمت پانزدهم                   فلزات معمولی و مصنوعات آنها
قسمت شانزدهم                ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزاء و قطعات آنها و ...
قسمت هفدهم                  وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات ترابری مربوط به آنها
قسمت هجدهم                  آلات و دستگاههای اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی، سنجش، کنترل،...
قسمت نوزدهم                   اسلحه و مهمات، اجزاء و قطعات و متفرعات آنها
قسمت بیستم                    کالاها و مصنوعات گوناگون
قسمت بیست و یکم            اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه